Başarı Yönelimli Öğrenci Olmak

Programın Amacı ve İçeriği :

“Başarmak” ile “istemek” arasındaki farkı yaratan kişilik özelliğidir ve isteyenlerle başaranların kişilik özellikleri farklıdır.

Başararılı öğrencilerin farklı kişilik özellikleri vardır. Bu farkı yaratan en önemli öğelerden biri “Başarı Yönelimli” olmalarıdır. Bu sebepledir ki; “Başarı Yönelimliler” her zaman başarıya daha yakınken, “Başarısızlıktan Kaçınanlar“ ise her zaman başarıya uzaktırlar.

Unutulmamalı ki; insanın kişiliğinin kalitesi başarı için ne yaptığına ve başarısız olduğunda da bu başarısızlığını nasıl kabul ettiğine bağlıdır. İşte bu sebepledir ki zaten, isteyenlerle başaranların kişilik özellikleri farklıdır.

Çevremizdeki insanları ve doğal olarakta öğrencileri genel olarak iki gruba ayırabiliriz;

  • Başarı Yönelimli olanlar.
  • Başarısızlıktan kaçınma yönelimli olanlar.

Başarısızlıktan kaçınan öğrenciler, ortalama da kalırlar ve hiç bir zaman özlenen başarıya ulaşamazlar.

Başarısızlıktan kaçınma yönelimli öğrencinin davranışları ile başarı yönelimli öğrencinin davranışları çok farklıdır ve bu farklılıklar karşı karşıya kaldıkları aynı sorunlara getirdikleri çözümlerde kendini gösterir. Örneğin; başarısızlıktan kaçınma yönelimli öğrenci bir problemle karşılaştığında yeni öğrendikleriyle değil eski bildikleriyle hareket ederken, başarı yönelimli öğrenci ise risk alır, cesaret gösterir, daha iyi sonuç elde etmek için kendini zorlar ve bir problemle karşılaştığında eski bildikleriyle değil, yeni öğrendikleriyle hareket ederek sonucu değiştirir.

Başarısızlıktan kaçınma yönelimli öğrenci, eski bildikleriyle hareket etme lüksü içinde olup konfor bölgesinde kaldığı için, eski bildikleriyle hareket etme lüksünün sıfır olduğu bir ortamda (örneğin üniversite sınavında) bu şekilde hareket edeceği için hiç kuşku yokki sıfıra çarparak sıfırlanma ihtimali oldukça yüksek olacaktır.

Başarı yönelimi yüksek öğrenciler dışardan bir zorlama olmaksızın, daha iyisini yapmak için sürekli gayret içindedirler. Hayat enerjileri yüksektir, iyimser ve çözümleyicidirler. Başarı yönelimi yüksek öğrencilerin önemli bir özelliği de proaktif olmalarıdır. Proaktif davranış, olayları istenen yönde daha iyiye doğru değiştirme iradesidir. Hayatın sorumluluğunu üstlenerek, değiştirilebilecek faktörleri değiştirmek, fakat değiştirilemez olanların ise olumsuz etkisini en aza indirmek için yönetmektir. Aynı zamanda başarı yönelimli proaktif olmak, yapılması gerektiği halde yapılmayan işlerin ve sorumlulukların hesabının birgün mutlaka ödeneceğini bilmeyi gerektirir.

Başarı yönelimi yüksek öğrenciler fırsatları görür, problemleri öngörür ve önler, yaptığını daha farklı yapmaya çalışır, eyleme geçer, sebat eder ve sonuca ulaşırlar. Kısacası, başarı yönelimli öğrenciler başlar, sürdürür ve sonuçlandırır.

Başarı yönelimi yüksek öğrenciler, yaptıkları iş ne olursa olsun kendilerini ona adarlar. Yaptıkları işi sevseler de sevmeseler de o an için sevdikleri işi yapıyorlarmış gibi yaparlar. İşte bu sebeple;  isteyenlerle başaranların kişilik özellikleri farklıdır.

Başarısız olan öğrencilerin çoğu genellikle ve büyük bir olasılıkla hedeflerini zamanında ve olması gerektiği gibi belirleyemedikleri için hak ettikleri başarıya ulaşamazlar. Bu sebeple; harekete geçebilmesi için öğrencinin önünde sınırları iyi çizilmiş, somut hedefler olması gerekir. Öğrenci başarmak istediği hedefi açık seçik tanımlayabilmelidir.

Başarı yönelimli olmayan öğrenci ne yapacağını çok iyi bildiği halde, bildiğini uygulayamama hastalığı içindedir. Öğrencilerin çoğunun başarısızlığı da işte buradan kaynaklanmaktadır.

Ne yapacağını bilen ama nasıl yapacağını bilemeyen ve uğruna adanarak çalışacağı bir hedef belirlemeyen öğrenci, aynen ne yapacağını muhtemelen çok iyi bilen ama nereden başlayacağına bir türlü karar veremeyen çıplaklar kampındaki sivrisinek gibi davranır. Bakar ve bakar. Nereden ve nasıl başlayacağına bir türlü karar veremez.

Başarı yönelimli olupta başarılı olan öğrenci, başarısız olanların en son yaptığı şeyi büyük bir cesaretle, istekle, tutkuyla ve uğruna bir çok şeyden vazgeçeceği büyük bir adanmışlıkla her zaman en başta yapan kişidir. Bu sebeple; başarı yönelimli öğrencinin hedefi vardır;  bu hedefini gerçekleştirmek için  kendisini harekete geçirecek yeteri kadar niçin`e sahipdir ve başarı yolunda kendisini sonuca götürecek nasıl`ı da mutlaka bulur.

Başarılı yönelimli öğrenci, hedefi için hareket etmeye ne kadar çok geç başlarsa, o hedefi gerçekleştireceğine olan inancınında o kadar azalacağını bilir.

Not: “Başarı Yönelimli Öğrenci Olmak” eğitim semineri, lise`de okuyan ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, öğretmenlere ve “Veli Toplantıları” nda anne babalara yönelik 1/2  günlük bir seminer, yada isteğe bağlı olmak üzere sayıca çok geniş katılımcı gruplarına yönelik 90 Dakikalık profesyonel konuşma programı olarak organize edilmekte ve İlhan Ürkmez`in ilgi uyandıran ve profesyonel anlatımıyla sunulmaktadır.

Not : İlhan Ürkmez program öncesinde ve sonrasında isteyen öğrenciler için kitaplarını imzalamaktadır.

WhatsApp ile Bilgi Alın!