Başarıya Odaklayan Olumlu İlgi

Neden Böyle Bir Eğitim?

İnsanların başarılı-başarısız, mutlu-mutsuz, iyimser-kötümser olmalarının ve hayata karşı bakış açılarının arkasındaki en önemli sebep, o güne kadar gördükleri yada göremedikleri ilgi biçimi ve takdirdir. Çünkü; her insanın güzel şeyler duymaya, ilgi almaya ve takdir edilmeye ihtiyacı vardır. Bu sebeple zaten, insanlar kendilerini kötü hissettiren insanlardan kaçarlar ve uzaklaşırlar, iyi hissettiren insanlara da hep ve sürekli yakın olmaya çalışırlar. Aynı durum hiç kuşku yokki; öğrenciler içinde geçerlidir. Öğretmeninin yanında kendisini iyi hisseden öğrenci, öğretmenine yakın durmaya çalışır, onu büyük bir istekle dinler ve öğrenmesi daha kolay olur. Öğretmeninin yanında kendisini kötü hisseden, baskı altında olduğunu hissederek stres yaşayan hep ve sürekli tedirgin olan öğrenciler ise bu öğretmenlerinden buldukları her fırsatta kaçarlar ve uzaklaşırlar. Bu durum öğretmen öğrenci ilişkisinde görünmeyen ama sonucu etkileyen bir faktördür ve deneyimli okul yöneticileri, öğretmenleri ve olgun anne-babalar tarafından mutlaka değerlendirilmelidir.

İnsan denen varlık, ilgi görmediğinde, bilinçli yada bilinçsiz bir şekilde, ilgi görünceye kadar davranışlarını değiştirme eğilimi gösterir. Bu tespit son derece doğrudur. Örneğin; çocuklarınızı ilgisiz bırakırsanız, istemeden de olsa onların davranışlarını değiştirebilirsiniz. Bu tür bir ilgisizlik ve kayıtsızlık karşısın da çocuklarınız, kendilerini mutlu yapan ve hayata bağlayan şeyleri daha az yapmaya ve sizden iyi yada kötü bir tepki (Geribildirim) alabilecekleri başka tür davranışlar göstermeye başlayabilirler.

İlgisiz kalmak veya  olumlu ilgi yerine olumsuz ilgi göstermek, karşıdaki kişinin davranışında çoğu zaman olumlu ilgiden daha fazla etki yaratmakta ve olumsuz ilginin içeriğine bağlı olarak gerçekleşme ihtimalini de artırmaktadır. Çünkü; insanlardan beklentilerimiz hangi yönde ise beklentinin içeriğine bağlı olarak, kapasiteleri oranında gerçekleşme olasılığı o ölçüde artar ve en üst düzeye çıkar.

Öğretmenin öğrencisine verdiği ilgi ve takdir önemlidir ve çoğalan bir şeydir. Öğretmen ve öğrenci ilişkisinde ilgi ve takdir mekanizması, ilişkinin taraflarını birbirine yakınlaştıran ve yapıştıran tutkal görevi görür.

Unutulmamalı ki; ilgisizlik, insanı hareketsizleştirir, yaratıcılığı engeller, iletişimi ve davranışı öldürür. Özellikle anne ve baba olarak, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde ilgi ve takdir, çoğaltmak istediğiniz davranışları daha da çoğaltır ve daha çok verimli hale getirir. İlgisizlik ise çoğaltmak istediğiniz davranışları öldürür.

Birisini takdir etmek için doğru davranışı tam olarak göstermesini beklemeyin. İnsanları işlerini doğruya yakın yaptıklarında yakalayın. Tam doğru davranışı isteyerek, ama eğer  takdir etmek için onu bulmayı beklersek, sonsuza kadar beklemek zorunda kalabiliriz. Unutulmamalı ki, tam doğru davranışa, doğruya yakın bir dizi davranışın ardından ulaşılır.

İlgi göstermeyi ve takdir etmeyi bilmediğimiz gibi aynı zamanda olumsuz geribildirim vermeyi de hem pek bilmiyoruz, hem de bu işi bir türlü olması gerektiği gibi yapamıyoruz. İletişimin en temel öğeleri olan ilgi verme ve ilgi kabul etme, takdir etme ve edilme, olumsuz geribildirim verme, anlama, anlatma ve anlaşma konularında eksik bilgilerimizle kör topal yaşamaya çalışıyoruz. Birisine olumsuz bir geribildirim sunmak için ne kadar çok beklerseniz, olay o kadar duygusallaşır. Olumsuz geribildirim mümkün olan en kısa sürede verilmelidir. Böyle yapmak daha az probleme yol açar.

Olumsuz duygular biriktirilmemelidir. Eğer olumsuz duygularınızı bir çuvala atıp biriktirirseniz, sonunda dışarı çıkmalarına izin verdiğinizde  duygusal patlamanızı tetikleyen olayla oransız bir tepki verirsiniz. Böyle bir anda, hata ve durum, gerçekte olduğundan çok daha kötü görünecektir.

Her insanın aile içi iletişim dili, o kişinin sosyal ortamda nasıl iletişim kurduğunun göstergesidir. Çocuklar iletişimi ve iletişimin en temel öğelerini aile içinde anne ve babalarından öğrenir.

İnsanların zihinlerini programlamaları olumlu ilgi görmeleri ile mümkün olur. İnsan olumlu ilgi görmezse, olumlu ilgi de geliştiremez ve hayata karşı bakış açısı çoğunlukla başkalarının hatalarını yakalamaya yönelik olur.

Seçilmiş tepkilerle olumlu geribildirim vermek, cesaretlendirmek ve birisini doğru bir şey yaparken yakalayıp takdir etmek yaşamı anlamlı kılar. Bu sebeple; hayatın her alanında her insan birlikte olduğu ve yaşadığı insanlarla etkileşim içindeyken gözünü açmalı ve dikkat etmelidir. Her zaman “Yanlışları değil, doğruları yakalamaya” özen göstermeli ve birisini takdir etmek için doğru davranışı tam olarak göstermesini beklememeli, fakat o insanı işlerini doğruya yakın yaptığında yakalamaya özen göstermelidir. Unutulmamalı  ki, konu ilgi ve takdir ise, doğruya yakın değerlidir ve her zaman ilişkilerde yanlışları değil, doğruları yakalamaya çalışan insan ilişkiyi kuvvetlendirir ve kendini fark ettirir.

Bu program, okullarda görevli yöneticilerin ve öğretmenlerin “hayat enerjilerini yükselten, motivasyonlarını arttıran, sahip oldukları motivasyonu ortaya çıkararak sınıf içi iletişimin kalitesini arttırma adına kullanma imkanı veren ve daha mutlu bir eğitim yaşamı için yönetici ve öğretmenlere kullanabilecekleri iletişim ve yönetim araçları sunan” bir program olup,  “Lider Öğretmen Eğitim Seminerleri Projesi”  kapsamında hazırlanmıştır.

Not: “Başarı Yönelimli Öğrenci Olmak” Eğitim Semineri, okullarda ve diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve yöneticiler için süre olarak 1 günlük seminerler, yada isteğe bağlı olmak üzere sayıca çok geniş katılımcı gruplarına yönelik 2 saatlik yada içeriği geniş tutularak 1/2 günlük konuşma programları olarak organize edilmekte ve İlhan Ürkmez`in ilgi uyandıran ve profesyonel  anlatımıyla sunulmaktadır.

 

WhatsApp ile Bilgi Alın!