İçinizdeki Size Dokunun

Neden Böyle Bir Eğitim?

Mutlu olmak için öğrenilmesi gerekenler olduğu gibi, mutsuz olmamak içinde öğrenilmesi ve yapılması  gerekenler vardır.İyimser ve olumlu tutum içinde olmak ve her koşulda pozitif düşünmek öğrenilmesi ve yapılması gereken ilk şeydir.Çünkü; iyi düşünen insan her zaman iyi sonuçlar üretir ve iyimserlik insana problemleri çözebilecek güç, esneklik ve azim verir.

Ne düşündüğünüzle birlikte düşünce gücünüz ve olaya bakış açınız sadece bir şey değil, her şeydir.

Olumlu ve iyimser düşünmek, her zaman önemlidir ve olumlu düşünmekle gerçekçi olmak arasında ise çoğunluğun düşündüğünün aksine çok yakın bir ilişki vardır.Olumlu düşünmek, iyimser olmak demektir ve  tehlike, tehdit ve engelleri görmeyecek bir saflık içinde kalarak “lay lay lom!..” yaşamak değildir.Yapıcı ve olumlu görüş, bir sorunu sorun olduğu ölçüt içinde görmektir ve değiştirilemeyecek şeylere değil, değiştirilebilecek şeylere odaklanarak girişimde bulunmaktır.

Kötümser olan insanlar hayatın içinde yaşarken “Şu anda kötü olan ne?” sorusunu, yapıcı ve olumlu insanlar ise “Şu anda iyi olan ne?” sorusunu sorarak hareket ederler. Birincisi insanları çözümsüzlüğe ve sonu gelmez bir karanlık tünele, ikincisi ise elde var olanlardan hareketle çözüm üretmeye ve tünelin sonundaki ışığa götürür.Hayatın o en temel ve basit “Odaklandığınız yer gerçeğiniz olur” prensibi her iki yaklaşımda da işler ve insanın hangisine odaklandığına bağlı olarak sonuçlar üretir.Çünkü; enerjimizi nereye koyarsak, hayat orada gelişir.

Aynı zamanda bu temel prensip bize şu gerçeği de gösterir; kötümser olupta olumsuz düşünen bir insanın, başta kendisini ve sonra da çevresindekileri mutlu edecek davranış göstermesi ve sonuçlar üretmesi mümkün değildir. Böyle bir kişinin tersi bir sonuç üreterek mutlu olması ve çevresine de mutluluk taşıması söz konusu olsa bile, böyle bir durumun süreklilik göstermesi mümkün değildir.

Hiç bir insan kötü düşünerek ve mutsuzluk yaratarak kendini iyi hissedemez, aynı şekilde kötü konuşup iyi şeyler yaratamaz ve hiç bir insan kötüden, olumsuzluktan ve karamsarlıktan yola çıkarak mutluluk üretemez ve mutlu olamaz. Çünkü; mutlu ve iyimser olan insan her an ve her koşulda mutluluk üretmeyi, mutsuz ve kötümser olan insan ise her an ve her koşulda mutsuzluk üretmeyi beceri sayar.

Aynı yerde derin bir kuyu kazmak, ikinci bir kuyu kazmak anlamına gelmez.Bu sebeple; kötümser olupta olumsuz düşünen insanlar aynı yerde kalarak kuyusunu derinleştirmekle meşgulken, iyimser olupta olumlu düşünen insanlar ise yeni kuyular açmakla meşgul olurlar ve hayatlarına “anlam duygusu” katarak mutlu olmanın yollarını ararlar.

Olumlu tutum içinde kalarak iyimser olmakta, olumsuz düşünceler içinde olarak kötümser kalmakta bir seçimdir. İyimser olmak belki kişiye bir ödül niteliğinde güzel şeyler kazandırmayabilir, ama kötümser olmak kesinlikle kişiye çok şey kaybettirebilir. Çünkü; kötümser bir ruh ve düşünce içinde olan kişi yaşadığı hayatı bir cehennem ve yaşadığı problemleri ise çözülemez olarak görür. İşte bu sebeple; iyimserlik belki problemleri çözmeyebilir, ama kötümserlik yaşanan o problemleri daha da çözülemez hale getirir.

O halde nedir, olumlu tutum?

Olumlu tutum; hayatı ve ilişkileri anlama, anlayarak daha iyiye götürme isteği içinde olma, problemleri çözebilecek gücü ve isteği insanın kendinde hissederek sahip olunan bilgi ve becerileri sonucu değiştirecek şekilde en üst düzeyde kullanmaktır.

İnsanın başarısının ve mutluluğunun % 90`dan fazlası onun sahip olduğu yada olamadığı olumlu tutumuna bağlıdır.

Hayat; önce yaşanan sonra da yaşatılan bir olgudur. Yaşamadan yaşatamazsın. Hayatında değer verdiğin insanlara, yaşadığın hayattan farklı bir hayat yaşatamazsın. Sende olmayanı dışında değer verdiğin insanlara da veremezsin. Dışın içinin aynasıdır, dikkatli bakarsan anlarsın.Dışın içinden beslenir ve sen ancak içindeki dünyan kadar dışında bir dünya yaratırsın. Olumlu tutum her şeydir ve yapabileceğin ile olabileceğinin sınırı sahip olduğun bu olumlu tutumun içinde gizlidir.

Başarılı ve başarısız eğitim sistemleri arasındaki temel fark, başarılı eğitim sistemlerinin ödüllendirici ve keyiflendirici olmalarıdır.

Bu programın amacı, öğretmenleri, iletişim becerilerini kullanarak, davranış ve tavır değişikliğine yönlendirmek, kurum içinde ve sınıf ortamında çözüm odaklı anlayış geliştirerek öğretmen-öğrenci işbirliğini artırmak ve kurum içi kültüre olumlu yönde katkıda bulunmaktır.

Bu program, okullarda görevli yöneticilerin ve öğretmenlerin “hayat enerjilerini yükselten, motivasyonlarını arttıran, sahip oldukları motivasyonu ortaya çıkararak sınıf içi iletişimin kalitesini arttırma adına kullanma imkanı veren ve daha mutlu bir eğitim yaşamı için yönetici ve öğretmenlere kullanabilecekleri iletişim ve yönetim araçları sunan” bir program olup,  “Lider Öğretmen Eğitim Seminerleri Projesi”  kapsamında hazırlanmıştır.

Not:  “Lider Öğretmen Eğitimi: İçinizdeki Sizi Keşfedin” Eğitim Semineri,  okullarda ve diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve yöneticiler için süre olarak 1 günlük seminerler, yada isteğe bağlı olmak üzere sayıca çok geniş katılımcı gruplarına yönelik 2 saatlik yada içeriği geniş tutularak 1/2 günlük konuşma programları olarak organize edilmekte ve İlhan Ürkmez`in ilgi uyandıran ve profesyonel  anlatımıyla sunulmaktadır

 “İçinizdeki Size Dokunun”  Eğitim Semineri`nden Bakış Açısını Değiştiren Temel Mesajlar:

  • İnsanları seçimleri yönetir ve insanlara zarar veren her zaman başlarına gelen değil, başlarına gelen olaya verdikleri tepkilerdir.
  • İnsan ilişkilerinde her zaman seçilmiş tepkiler, seçilmiş karşılıkları doğurur; seçilmemiş, gelişigüzel tepkiler ise seçilmemiş ve gelişigüzel tepkileri doğurur.
  • Akıl, duygusal zeka olmadan verimli çalışamaz. Mutlu ve doyumlu bir yaşam ve başarı için duyguların dilini öğrenmek ve duyguları yönetebilmek gerekir.Çünkü; yaşamın anlamı ve gücü, zeka türlerimizin sinerjisinde gizlidir.Hayat; her zaman ve her koşulda bizi “ne olduğumuza” değil, olaylar ve sorunlar karşısında “nasıl düşündüğümüze ve nasıl davrandığımıza” bakarak ödüllendirir.
  • Gün içinde karşılaştığınız her olayın size davranışlarınızla ilgili bir “seçim fırsatı” sunduğunu ve insan ilişkilerinde mükemmelliğin anahtarının, kişinin kendi davranış biçimi olduğunu unutmayın.
  • Sağlıklı ilişkiler, sonucundan memnun kalınan seçilmiş davranışların bir sonucudur. Çünkü; insanlar sonucundan memnun kaldıkları davranışı tekrarlamaya isteklidirler ve kendilerini iyi hissettiren insanlara da yakın olmak isterler.
  • Dün yaptığımızı yapmaya devam ederek bugün başarılı olamayız. Çünkü; bu dünyadaki en büyük delilik aynı işi hep ve sürekli aynı şekilde yapıp, farklı sonuç almayı beklemektir.
  • Eğer değişmez ve her geçen gün kendinizi yenilemez, zihin haritanızın son kullanma tarihini uzatacak gelişim içinde olmaz ve garanti süresini uzatmazsanız, bu durumda sizi bugünlere getiren şey geleceğe götürmeyecektir.
  • Mutlu, doyumlu ve olgun insan hayatın kendisini ödüllendirmesini beklemez. Önce kendini ödüllendirecek davranışı kendisine gösterir.Çünkü, hayat, yaşarken kendini ödüllendiren insanı sevindirir ve verdiği kadar alacağını bilen insanı ödüllendirir.
  • Başarılı eğitim kurumlarını başarısız eğitim kurumlarından ayıran en temel özellik, başarılı eğitim kurumlarının insiyatif kullanabilen, çözüm odaklı düşünce içinde proaktif davranış sergileyen işin uzmanı profesyonel öğretmenlere sahip olmalarıdır.
  • Sen hazır değilsen hiç bir şey senin için hazır değildir. Başarı ve şans; zihnen, bedenen ve beynen hazır olmana bağlıdır. Önce sen hazır olmalısın. Hedefine sım sıkı sarılmalı ve kendini hedefe yürekten adamalısın. İşte bu sebepten; başarının anahtarı yürekten adanmaktır. Bu gerçeği hiç unutmamalısın.
WhatsApp ile Bilgi Alın!