İçinizdeki Sizi Keşfedin

Neden Böyle Bir Eğitim?

Eğitmek, doğru tepki vermektir. Lider öğretmen ise sonucu değiştiren kişidir. Bireysel öğrenme ise, yüksek performanslı eğitim kurumlarının kilit unsurlarından biri ve kişisel liderliğin temelidir.

Kadrosundaki öğretmenleri ve yöneticileri öğrenmeye cesaretlendirmeyen eğitim kurumlarının yüksek performans göstermeleri de beklenemez. Çünkü, bir eğitim kurumunun becerileri, öğretmenlerinin becerileriyle ve performanslarıyla sınırlıdır. Bu sebeple; öğretmen öğrendikçe kurumda öğrenir ve böylesi bir öğrenme süreci, o eğitim kurumundaki eğitimin etkinliğini artırarak, fark yaratıcı noktaya taşır.

İnsan ilişkilerinde mükemmelliğin anahtarı, kişinin kendi davranış biçimidir. Bu sebeple; iş yerinde başarılı ve hayatta mutlu olmak için kendimize soracağımız soru şu olmalıdır;  “Daha farklı bir sonuç elde etmek için ben daha farklı ne yapabilirim?”

İnsanları seçimleri yönetir ve insanlara zarar veren her zaman  başlarına gelen değil, başlarına gelen olaya verdikleri tepkilerdir.

Proaktif kişi şöyle düşünür:“Davranışlar, koşulların değil, kararların bir işlevidir.Değerler, duygulardan daha önde gelmelidir. İnsan olarak kendi yaşamlarımızdan sorumluyuz.”

Reaktif kişi fiziksel çevresinden etkilenir. Başkalarının davranışları ve zaafları onların duygusal yaşantılarının merkezidir.

 • Reaktif insanları duygular, koşullar, olaylar ve çevreleri yönetir.
 • Proaktif kişileri ise değerler; üzerinde düşünülmüş, seçilmiş ve sindirilmiş değerler yönetir.

Gerçekten de insanları seçimleri yönetir. Başkalarına odaklanmışsak, onlar tarafından etkilenmeyi, yönlendirmeyi seçmişiz demektir ve onlar tarafından yönetiliriz. Kendimize, kendi seçtiğimiz değerlere öncelik tanımışsak, bizi onlar yönetir.

Bize zarar veren başımıza gelenler değil, onlara verdiğimiz tepkilerdir. Oysa olayların gelişimindeki sorumluluğunu kabullenmek, inisiyatifi ele almak, kişiyi etkin kılar. Duygusal bağımlılık ile duygusal olgunluk arasındaki fark bu noktadadır.

Bazı şeyler gerçekten denetimimizin dışındadır. Ama bazı şeyler için de gerçekten bir şeyler yapabiliriz. Enerjimizi ve zamanımızı hangisine odaklayacağımıza karar vermek proaktif davranışı ortaya çıkarır. Proaktif insan bir şeyler yapabileceği şeyler üzerinde çaba gösterir. Enerjisi büyüyüp mükemmelleştikçe, etki alanı da genişler.

Reaktif insan, çabalarına odak noktası olarak ilgili alanını seçer. Dikkatini başkalarının zayıflıklarına ve çevresindeki denetleyemediği sorunlara yoğulaştırır. Sonuçta, suçlayıcı davranışalr, reaktif dil, gitgide artan yanılmışlık duygusu artar. Etkili olacağı alanları ihmal ederler ve etki alanları daha da daralır. İlgi alanları içinde uğraştıkça, o durumlar tarafından kontrol edilirler ve sonucu değiştirecek inisiyatif alamaz olurlar.

Yaptığınız işte üstün başarılı olabilmeniz ve hayatta mutlu olabilmeniz size bağlıdır.Doğru bilgiye sahip olmak sizi doğruya , yanlış bilgiye sahip olmaka ise sizi yanlışa götürür.

Olaya bakış açın  sonucu belirler. İşte bu seminerde bizler, olaya bakış açısının yöntemlerini, kazandırdıklarını ve kaybettirdiklerini konuşacağız.

Bu program, okullarda görevli yöneticilerin ve öğretmenlerin “hayat enerjilerini yükselten, motivasyonlarını arttıran, sahip oldukları motivasyonu ortaya çıkararak sınıf içi iletişimin kalitesini arttırma adına kullanma imkanı veren ve daha mutlu bir eğitim yaşamı için yönetici ve öğretmenlere kullanabilecekleri iletişim ve yönetim araçları sunan” bir program olup,  “Lider Öğretmen Eğitim Seminerleri Projesi”  kapsamında hazırlanmıştır.

Not:  “Lider Öğretmen Eğitimi: İçinizdeki Sizi Keşfedin” Eğitim Semineri, okullarda ve diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve yöneticiler için süre olarak 1 günlük seminerler, yada isteğe bağlı olmak üzere sayıca çok geniş katılımcı gruplarına yönelik 2 saatlik yada içeriği geniş tutularak 1/2 günlük konuşma programları olarak organize edilmekte ve İlhan Ürkmez`in ilgi uyandıran ve profesyonel  anlatımıyla sunulmaktadır.

Lider Öğretmen Eğitimi: İçinizdeki Sizi Keşfedin” Eğitim Seminerinden Bakış Açısını Değiştiren Temel Mesajlar:

 • Sorunu insanlar çözmez, davranışlar çözer. Bir davranışın değeri, ortaya çıkardığı sonuçla doğru orantılıdır.
 • Yeni sorumluluklar üstlenerek kendinizi ödüllendirin.
 • Bilgi beyin de varsa, davranışa dönüşür.
 • Zihnimiz kuruntu üretim fabrikası gibi çalışıyorsa, verimsizlik ve mutsuzluk için başka bir kaynağa ihtiyacımız yoktur.
 • Hayat; her zaman ve her koşulda bizi “ne olduğumuza” değil, olaylar ve sorunlar karşısında “nasıl düşündüğümüze ve nasıl davrandığımıza” bakarak ödüllendirir.
 • Memnun değilsek yetki alacağız. Sorumluluklarımız yetkilerimizle sınırlıdır.
 • Bireysel öğrenme, kişisel mükemmelliğin temelidir ve aynı zamanda yüksek performanslı bir kurum kültürü yaratmanın da ivmesidir.
 • Artık sadece işleri doğru yapmak başarı getirmiyor. Doğru işleri hızlı yapmak, fark yaratacak iş modelleriyle hızlı şirket olmak gerekiyor.
 • İnsan ilişkilerinde mükemmelliğin anahtarı, kişinin kendi davranış biçimidir.
 • İnsan ilişkilerinde her zaman seçilmiş tepkiler, seçilmiş karşılıkları doğurur; seçilmemiş, gelişigüzel tepkiler ise seçilmemiş ve gelişigüzel tepkileri doğurur.
 • En iyi olanı arzulayıp, en kötüyü bekleyerek ve sonucu değiştirecek davranış göstermeyerek fark yaratamazsınız.
 • Gün içinde karşılaştığınız her olayın size davranışlarınızla ilgili bir “seçim fırsatı” sunduğunu ve insan ilişkilerinde mükemmelliğin anahtarının, kişinin kendi davranış biçimi olduğunu unutmayın.
 • İnsan ilişkilerinde her zaman seçilmiş tepkiler, seçilmiş karşılıkları doğurur;seçilmemiş, gelişigüzel tepkiler ise seçilmemiş ve gelişigüzel tepkileri doğurur.
 • Asla başkasından daha iyi olmaya çalışma, her zaman başkalarından öğren ve olabileceğinin en iyisi olmaya çalışmaktan hiç vazgeçme. Bu senin kontrolünde….
WhatsApp ile Bilgi Alın!