İçinizdeki Sizi Keşfedin

Programın Amacı :

İnsanları seçimleri yönetir ve insanlara zarar veren her zaman başlarına gelen değil, başlarına gelen olaya verdikleri tepkilerdir.

Proaktif kişi şöyle düşünür:“Davranışlar, koşulların değil, kararların bir işlevidir. Değerler, duygulardan daha önde gelmelidir. İnsan olarak kendi yaşamlarımızdan sorumluyuz.”

Reaktif kişi fiziksel çevresinden etkilenir. Başkalarının davranışları ve zaafları onların duygusal yaşantılarının merkezidir.

  • Reaktif insanları duygular, koşullar, olaylar ve çevreleri yönetir.
  • Proaktif kişileri ise değerler; üzerinde düşünülmüş, seçilmiş ve sindirilmiş değerler yönetir.

Gerçekten de insanları seçimleri yönetir. Başkalarına odaklanmışsak, onlar tarafından etkilenmeyi, yönlendirmeyi seçmişiz demektir ve onlar tarafından yönetiliriz.

Kendimize, kendi seçtiğimiz değerlere öncelik tanımışsak, bizi onlar yönetir.

Bize zarar veren başımıza gelenler değil, onlara verdiğimiz tepkilerdir. Oysa olayların gelişimindeki sorumluluğunu kabullenmek, inisiyatifi ele almak, kişiyi etkin kılar. Duygusal bağımlılık ile duygusal olgunluk arasındaki fark bu noktadadır.

Bazı şeyler gerçekten denetimimizin dışındadır. Ama bazı şeyler için de gerçekten bir şeyler yapabiliriz. Enerjimizi ve zamanımızı hangisine odaklayacağımıza karar vermek proaktif davranışı ortaya çıkarır. Proaktif insan bir şeyler yapabileceği şeyler üzerinde çaba gösterir. Enerjisi büyüyüp mükemmelleştikçe, etki alanı da genişler.

Reaktif insan, çabalarına odak noktası olarak ilgili alanını seçer. Dikkatini başkalarının zayıflıklarına ve çevresindeki denetleyemediği sorunlara yoğulaştırır. Sonuçta, suçlayıcı davranışlar, reaktif dil, gitgide artan yanılmışlık duygusu artar. Etkili olacağı alanları ihmal ederler ve etki alanları daha da daralır. İlgi alanları içinde uğraştıkça, o durumlar tarafından kontrol edilirler ve sonucu değiştirecek inisiyatif alamaz olurlar.

Not: “İçinizdeki Sizi Keşfedin” eğitim semineri, lise`de okuyan ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, öğretmenlere ve “Veli Toplantıları” nda anne babalara yönelik 1/2  günlük bir seminer, yada isteğe bağlı olmak üzere sayıca çok geniş katılımcı gruplarına yönelik 90 Dakikalık profesyonel konuşma programı olarak organize edilmekte ve İlhan Ürkmez`in ilgi uyandıran ve profesyonel anlatımıyla sunulmaktadır.

Not : İlhan Ürkmez program öncesinde ve sonrasında isteyen öğrenciler için kitaplarını imzalamaktadır.

 

WhatsApp ile Bilgi Alın!