Kişisel Değişim ve Gelişim Yolculuğu

Neden Böyle Bir Eğitim?

Kişisel Değişim Yönetimi;  mevcut durumdan gelecek duruma doğru bir yolculuktur. Bu yolculuk sırasında karşılaşılabilecek engel ve sorunları öngörmek ve önleyici tutum ve davranışlar geliştirmek için “zihin haritaları” nı yeniden yapılandırmak gerekmektedir.

21.yüzyıl büyük bir değişim ve dönüşümün yaşanacağı bir dönemeç olacaktır. Değişim hızlanarak devam edecektir. Mesleği öğretmenlik olupta geleceğini ve umutlarını bu yüzyılda gerçekleştirme beklentisi içinde olan öğretmenlerin, kendilerini başarıya götürecek yeni iş alışkanlıkları geliştirmeleri ve zihin haritalarını yeniden yapılandırmaları gerekmektedir.

Değişim, stres yarattığı kadar bir büyüme ve kendini kanıtlama fırsatıdır. Özellikle başarma motivasyonu yüksek, içselleştirilmiş mükemmellik ölçütlerine sahip, hedefe odaklanmış, kişisel değişimlerine ve gelişimlerine önem veren öğretmenler, değişim projesini benimsediklerinde, çıtayı yükseltmekten ve  sınırlarını zorlamaktan kaçınmazlar.

“Lider Öğretmen Eğitimi: Kişisel Değişim ve Gelişim Yolculuğu” eğitim semineri,  21.yüzyılda yaşayan her öğretmenin değişimi anlaması, yönetmesi ve öğrencilerine anlatarak fark yaratması için gerekli bilgileri içermekte ve kişisel değişim yönetimi için de çok güçlü bir yöntem sunmaktadır.

Programın amaçları:

  • Sosyal hayattaki değişimleri anlayarak, okul ve sınıf içinde yeni yüzyıla uygun anlayış kültürü geliştirmek,
  • Öğretmenleri değişim ortamında kendilerini kanıtlamaları ve kişisel gelişimlerini hızlandırmaları için harekete geçirmek.
  • Değişim dinamiklerini anlamak,
  • Kişisel değişim yönetimi’ ni kullanarak sinerji yaratmak , bu bağlamda başarma güdüsüne ilişkin iç görü ve farkındalık yaratmak,
  • Girişkenliği ve sorumluluğu bir yetkinlik olarak benimsemek,
  • Değişime direnci aşma yollarını kullanma becerisi kazanmak,

“Lider Öğretmen Eğitimi: Kişisel Değişim ve Gelişim Yolculuğu” eğitim semineri, öğretmenlerin 21.yüzyıl değişim sürecini yakından tanımalarına imkan vererek, öğretmenlere “değişimi”, “gelişim yolunda firsata”  çevirmek için ve öğretmenlik mesleğinde ve sosyal hayatta gerekli zihin haritasını kazandırmak için hazırlanmıştır.

Yaptığınız işte üstün başarılı olabilmeniz ve hayatta mutlu olabilmeniz size bağlıdır.Doğru bilgiye sahip olmak sizi doğruya , yanlış bilgiye sahip olmaka ise sizi yanlışa götürür.

Olaya bakış açın  sonucu belirler.İşte bu seminerde bizler, olaya bakış açısının yöntemlerini, kazandırdıklarını ve kaybettirdiklerini konuşacağız.

Bu program, okullarda görevli yöneticilerin ve öğretmenlerin “hayat enerjilerini yükselten, motivasyonlarını arttıran, sahip oldukları motivasyonu ortaya çıkararak sınıf içi iletişimin kalitesini arttırma adına kullanma imkanı veren ve daha mutlu bir eğitim yaşamı için yönetici ve öğretmenlere kullanabilecekleri iletişim ve yönetim araçları sunan” bir program olup,  “Lider Öğretmen Eğitim Seminerleri Projesi”  kapsamında hazırlanmıştır.

Not: “Lider Öğretmen Eğitimi: Kişisel Değişim ve Gelişim Yolculuğu” Eğitim Semineri, okullarda ve diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve yöneticiler için süre olarak 1 günlük seminerler, yada isteğe bağlı olmak üzere sayıca çok geniş katılımcı gruplarına yönelik 2 saatlik yada içeriği geniş tutularak 1/2 günlük konuşma programları olarak organize edilmekte ve İlhan Ürkmez`in ilgi uyandıran ve profesyonel  anlatımıyla sunulmaktadır.

“Lider Öğretmen Eğitimi: Kişisel Değişim ve Gelişim Yolculuğu” Eğitim Semineri`nden Bakış Açısını Değiştiren Temel Mesajlar:

İnsan ilişkilerinde olduğu gibi öğretmen-öğrenci ilişkilerinde de seçilmiş tepkiler, seçilmiş karşılıkları doğurur; seçilmemiş, gelişigüzel tepkiler ise seçilmemiş ve gelişigüzel tepkileri doğurur.

Kişisel değişimini ve gelişimini önemseyen bu yüzyılın öğretmeni;

  • Yanlışlara değil, doğrulara odaklanan, öğrencileri değişim için cesaretlendiren ve isteklendiren kişidir.
  • Sorun yaratan değil fakat çözen ve önleyen, sistemi koruyan değil fakat geliştiren ve değişim yaratan, bu amaçla da bir işi başlatan, sürdüren ve sonuçlandıran insandır. Profesyonel davranış; sorun yaratmaz, çözer. Sorun yaratmaz, önler.
  • Amaca yönelik davranışlar içinde olan, seçilmiş ve kazanılmış davranış gösteren, yaptığı işi seven ve sevdiği işi yapan, kendini sonuçtan sorumlu tutan, kendini çalıştığı kuruma adayan, kurumu sürükleyenlerin içinde olarak “kurumsal adanmışlık” yaşayan ve yaşatan kişidir.
  • Güvenendir ve güvenilir olandır. Unutulmamalıdır ki; iş hayatında güvenin de güvensizliğin de bir maliyeti vardır. Güven azaldıkça iş yapma hızı düşer, o işi yapma maliyeti artar. Buna karşılık, güven arttıkça iş yapma hızı yükselir ve o işi yapma maliyeti düşer.

 

 

 

WhatsApp ile Bilgi Alın!