Öğrenci Koçluğu Eğitim Programı

Neden Böyle Bir Program?

Başarılı eğitim kurumlarını başarısız eğitim kurumlarından ayıran en temel özellik, başarılı eğitim kurumlarının inisiyatif kullanabilen, çözüm odaklı düşünce içinde proaktif davranış sergileyen işin uzmanı profesyonel öğretmenlere sahip olmalarıdır.

Bireysel öğrenme, yüksek performanslı eğitim kurumlarının kilit unsurlarından biri ve kişisel liderliğin temelidir. Öğretmen öğrendikçe kurumda öğrenir ve böylesi bir öğrenme süreci, o eğitim kurumundaki eğitimin etkinliğini artırarak, fark yaratıcı noktaya taşır. Bu sebeple; bir eğitim kurumunun becerileri, öğretmenlerinin becerileriyle ve performanslarıyla sınırlıdır.

Çok iyi öğretmeni, daha az iyi bir öğretmenden ayıran bilgi düzeyindeki farklılık değildir. İyi öğretmenleri daha az iyi öğretmenlerden ayıran öğrencileriyle kurdukları ilişki biçimi ve fark yaratan öğretme tarzıdır. Öğretmen-öğrenci ilişkisinden istenen sonuçlar, öğretmenin ne öğrettiğine değil, nasıl öğrettiğine, öğrencilerle nasıl iletişim kurduğuna ve onlara örnek olup etkilemesine, harekete geçirmesine, başarı yolunda ikna ederek umut yaratmasına ve sonuç olarakta öğrencilerin davranışlarında hedef odaklı değişimler yaratmasına bağlıdır.

Öğrenci Koçu Profesyonel Öğretmen Kimdir, Neyi doğru Yapar?

Öğrenci Koçu Profesyonel Öğretmen; zihinsel, bedensel ve duygusal enerjisini, kişiliğine uygun olan bir meslek olarak seçtiği öğretmenlik mesleğine yönelten ve o alana kendini yürekten bağlayan, adayan kişidir.

Profesyonellik ise bir tutum, bir bakış açısı ve bir davranış biçimidir. Profesyonel tutum ve davranış; iş hayatında verimliliğin ve etkinliğin en temel özelliğidir.

Öğrenci Koçu Profesyonel Öğretmen;

 • Güçlü bir kişiliğe, bütün öğrencileri kucaklayan bir yönetim anlayışına sahiptir ve yüksek duygusal zekaya sahip olgun bir kişidir.
 • Her an ve her zaman öğrenen kişidir, zihin haritasını sürekli yenileyerek kendini geliştirir.
 • Olaya bakış açısının, sonucu belirleyen bir güce sahip olduğunu bilir.
 • Mesajı vardır, etkiler ve öğrencilerle olan iletişimini en etkin şekilde yönetir. Öğrencilerin bilgileri de, mesajları da ve duygusal ipuçlarını da kendisinden aldıklarının farkındadır.
 • Öğrencilerle genelleyerek değil, bireyselleştirerek ve özelleştirerek iletişim kurar.
 • Her bir öğrencinin dersteki verimliliğinin ve başarısının öğretmene bağlı olduğunu bilir.
 • İletişimi önemser ve tek başına öğrencileri dinleme biçiminin onları değiştireceğini bilir.
 • Proaktif davranış gösterir ve öğrencilerinde proaktif davranış göstermesini sağlar.
 • Yanlışlara değil, doğrulara odaklanan, öğrencilerini değişim için cesaretlendiren ve isteklendiren kişidir.
 • Güvenendir ve güvenilir olandır.

Eğitmek, doğru tepki vermektir. Lider Öğretmen ise öğrencilerine örnek olan, onları etkileyen ve hedef veren, hedeflerine ulaşmaları için harekete geçirten, ilham veren ve heyecan yaratan, başarı yolunda ikna eden ve umut yaratan, öğrencilerin davranışlarında, tutumlarında, değer sistemlerinde ve inançlarında değişiklikler yaparak tüm bunların neticesinde sonucu değiştiren kişidir. 

İz Bırakan Ve Fark Yaratan Öğrenci KoçluğuEğitim Semineri;

 • Öğretmenlerin kişisel gelişimlerini ve değişimlerini amaç edinen bir seminerdir. Bu seminere katılan her öğretmen, artık hayata öncesinden çok farklı olacak şekilde bakacak yetkinliğe sahip olacaktır.
 • Öğretmenlere, özellikle öğrencileriyle kurdukları ilişkiyi kontrol etmelerini ve karşılarındaki öğrenciyi zorlamadan istediklerini elde etmeleri konusunda büyük bir imkan sunar.

Bu programın amacı, öğretmenleri, Koçluk/Liderlik davranışı temelinde etki yaratarak davranış ve tavır değişikliğine yönlendirmek ve sınıf içinde çözüm odaklı anlayış geliştirerek öğretmen-öğrenci işbirliğini artırmaktır.

Bu program, okullarda görevli yöneticilerin ve öğretmenlerin “hayat enerjilerini yükselten, motivasyonlarını arttıran, sahip oldukları motivasyonu ortaya çıkararak sınıf içi iletişimin kalitesini arttırma adına kullanma imkanı veren ve daha mutlu bir eğitim yaşamı için yönetici ve öğretmenlere kullanabilecekleri iletişim, yönetim ve liderlik araçları sunan” bir program olup,  “Lider Öğretmen Eğitim Seminerleri Projesi”  kapsamında hazırlanmıştır.

Not:  İz Bırakan Ve Fark Yaratan Öğrenci Koçluğu” Eğitim Programı, okullarda ve diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve yöneticiler için süre olarak 1 günlük seminerler, yada isteğe bağlı olmak üzere sayıca çok geniş katılımcı gruplarına yönelik 2 saatlik yada içeriği geniş tutularak 1/2 günlük konuşma programları olarak organize edilmekte ve İlhan Ürkmez`in ilgi uyandıran ve profesyonel  anlatımıyla sunulmaktadır

WhatsApp ile Bilgi Alın!