Öğrenmeyi Öğrenmek

Neden Böyle Bir Eğitim?

İnsan ömrü’nün yaklaşık on altı yılı eğitim ve öğretimle geçmektedir. Nasıl mı? İlköğretim sekiz yıl, Lise  dört yıl ve Üniversite dört yıl.Toplam on altı yıl.

Bu on altı yıllık eğitim serüveni boyunca matematik, biyoloji, fizik, coğrafya, edebiyat, kimya, tarih, v.b. bir çok konu da eğitimler alıyoruz. Kabaca bir hesapla, her yılın sekiz ayını eğitimle geçirdiğimizi ve her hafta otuz saat ders aldığımızı düşünecek olursak, ayda toplam yüz yirmi saat eğitim almış oluruz. Bu hesaptan hareketle, bir yıl içinde sekiz aylık eğitimde toplam dokuz yüz altmış saat eğitilmiş oluyoruz. Diğer taraftan, üniversiteyi de bitirmişsek, on altı yıl süresince toplam on beş bin üç yüz altmış saat eğitim görmüş oluyoruz ki, bu çok fazla bir zaman.

On beş bin üç yüz altmış saat “ne öğrenmek” sorusuyla meşgul edilen insan beyni, maalesef “nasıl öğrenmek” konusunda bir saat bile eğitilmiyor. Esas öğrenmeyi sağlayan beyin ve beynin çalışması konusun da, on beş bin üç yüz altmış saat’in bir saati bile bu konuya ayrılmıyor.

 • Nasıl öğreniyoruz?
 • Beyin nasıl çalışır?
 • Nasıl düşünüyoruz?
 • Beynin yapısı nasıldır?
 • Nasıl daha iyi öğreniriz?
 • Farklı öğrenme tarzları var mıdır?
 • Yaratıcı olabilir miyiz?
 • Yaratıcı düşünme nedir?

Unutmayın..! Beyin de vücudun esneyebilen özelliğe sahip kasları gibi esneyebilir, güçlenebilir ve yaratıcı olabilecek şekilde biçimlenebilir.

Beynin  nasıl çalıştığını anlamak, beyninizi esnek hale getirmek, güçlendirip yaratıcı olabilecek şekilde biçimlendirmek, öğrenme ve düşünme sürecinin beyin de nasıl gerçekleştiğini bilmek size neler kazandırır?, Hiç düşündünüz mü?

 • Kendinizi daha iyi tanımanızı sağlar.
 • Yaratıcı olmanızı sağlar.
 • Nasıl daha iyi düşünebileceğinizi gösterir.
 • Daha hızlı ve etkin bir şekilde öğrenmenizi sağlar.
 • Kendinizle ve başkalarıyla daha iyi iletişim kurmanızı sağlar.
 • Hafızanızı kuvvetlendirmenizi sağlar.
 • Daha iyi ve sağlıklı kararlar vermenize yardımcı olur.
 • Hedeflerinize daha hızlı ve emin bir şekilde ulaşmanızı sağlar.
 • İnsan ilişkilerinde ki duyarlılığınızı artırarak, davranış ve tutumlarınızı daha olumlu olabilecek şekilde olgunlaştırır.
 • Olaylara daha iyi hakim olmanızı, sorunları daha çabuk ve en etkin şekilde çözmenizi ve baskı altında doğru karar verebilmenizi sağlar.

“Öğrenmeyi Öğrenmek” Eğitim Semineri`nin amacı,  hayata ve olaylara pozitif bakabilmek için iç dünyamızı tanımak, zihnimizde ki olumlu ve olumsuz düşünceleri disipline etmek, beynin nasıl çalıştığını anlayarak düşünme ve öğrenme yeteneğimizi geliştirmek ve bu düşünceden hareketle de davranış ve duygularımızı olumlu yönde değiştirerek, başarı yolunda sağlam bir kişilik kazanmaktır.

Diğer bir ifadeyle, bu seminer sizlere bir takım kurallar ve can sıkıcı formüller vermeyi amaçlamak yerine, sizlerin olumlu düşünce dili ile öğrenmenizi ve yaşamanızı anlamlı kılacak bir yol bulmanıza yardımcı olmayı amaçlamıştır. Bu sebeple de, bu seminer herkesimden ve her meslekten insana hitap etmekle birlikte, özellikle anne ve babalara, çocuklara, lise de okuyan ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, öğretmenlere, yöneticilere, işlerin de ve insan ilişkilerin de başarılı olmak isteyen çalışanlara, insanları daha iyi anlamak, daha iyi yaşamak, daha iyi öğrenmek ve düşünmek, insan ilişkilerin de iyi bir iletişimci olmak, sağlıklı ilişkiler kurmak ve başarılı olmak adına, çok şey verecektir.

Başarılı ve başarısız eğitim sistemleri arasındaki temel fark, başarılı eğitim sistemlerinin ödüllendirici ve keyiflendirici olmalarıdır.

Bu program, okullarda görevli yöneticilerin ve öğretmenlerin “hayat enerjilerini yükselten, motivasyonlarını arttıran, sahip oldukları motivasyonu ortaya çıkararak sınıf içi iletişimin kalitesini arttırma adına kullanma imkanı veren ve daha mutlu bir eğitim yaşamı için yönetici ve öğretmenlere kullanabilecekleri iletişim, yönetim ve liderlik araçları sunan” bir programdır.

“Öğrenmeyi Öğrenmek” Eğitim Semineri, okullarda ve diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve yöneticiler için süre olarak 1 günlük seminerler, yada isteğe bağlı olmak üzere sayıca çok geniş katılımcı gruplarına yönelik 2 saatlik yada içeriği geniş tutularak 1/2 günlük konuşma programları olarak organize edilmekte ve İlhan Ürkmez`in ilgi uyandıran ve profesyonel  anlatımıyla sunulmaktadır.

“Öğrenmeyi Öğrenmek”  Eğitim Semineri`nden Bakış Açısını Değiştiren Temel Mesajlar:

 • Deneyimlerimiz beyindeki bağlantıları değiştirebilir.
 • yüzyılda çözüm yanlış şeyleri daha fazla yapmak değil, doğru şeyleri farklı yapmak olmalıdır.
 • Bizler eğitim sistemimizi fastfood modeline uydurmuşuz. Hep ve sürekli aynı standartlarda aynı hamburgeri yiyoruz. Fastfood modelli eğitim sistemi bizleri standardize ederken, maalesef yaratıcılığımızı öldürüyor ve enerjimizi yeteneğimizin olduğu ve fark yaratabileceğimiz doğru yerlere kullanmaktan alıkoyuyor.
 • 150 santimetre kare küplük ve ortalama 1.3 kilogramlık bu küçük organ, 100 milyardan fazla hücre ve 1 milyon kilometre karelik lif bağlantısı içeriyor. Çalışmak içinse, sadece 60 vatlık bir elektrik ampulünün duyduğu enerjiye ihtiyaç duyuyor.
 • İnsanların karar verme süreçlerini anlamak için beyinin içine girmek gerekir.
 • İnsan yetenekleri, doğanın kaynakları gibidir; genellikle çok derinlerde gömülüdürler. İyice aramak gerekir. Ortalıkta, yüzeyde durmazlar.Ortaya çıkabilecekleri ortamın hazırlanması gerekir.Tahmin edebileceğiniz gibi bunun yolu eğitimden geçmektedir. Ama maalesef sıklıkla geçmez.
 • Beyinde gerçekleşen işlemlerin büyük çoğunluğu düşünerek değil, duyguların etkisi altında gerçekleşir.
 • İnsan beyni evrim süreci içinde, hayatını kolaylaştıran “şey”lere yönelmek, zararlı görünenlerden de kaçınmak üzere yapılanmıştır.
 • Öğretmenlere soruyorum; Bahçevan Ana-Baba mısınız Yoksa Heykeltıraş Ana-Babamısınız?”
 • Asla başkasından daha iyi olmaya çalışma, her zaman başkalarından öğren ve olabileceğinin en iyisi olmaya çalışmaktan hiç vazgeçme. Bu senin kontrolünde….
 • Sizi kendinizden öteye götürmeyen bilgi cehaletten beterdir. Bugünün dünyasında bilgiye sahip olmak çok kolay ve çok hızlı.Artık önemli olan ne bildiğin değil, bildiğinle ne yaptığın, nereye gittiğin, neyi değiştirdiğin ve neyi farklı yaptığındır.
 • İnsan beyni verdiği tepkileri ve aldığı kararları iki ayrı bölgede işlemden geçirir. Bunlardan birincisi, beynin gelişim açısından daha eski bir bölgesi olan alt ve orta beyin yapılarının etkili olduğu “hisseden beyin”; diğeri ise konuları irdeleyen “düşünen beyin”dir.
 • Yaşamın anlamı ve gücü, zeka türlerimizin sinerjisinde gizlidir. Hayat; her zaman ve her koşulda bizi “ne olduğumuza” değil, olaylar ve sorunlar karşısında “nasıl düşündüğümüze ve nasıl davrandığımıza” bakarak ödüllendirir.
 • Hisseden beyin hızlı fakat yordamsız kararlar veren bir bekçi köpeği gibidir. Hırsıza her zaman saldırır, ancak bazen postacıyı da ısırdığı olur.
 • Düşünen bir beyin yedi haneli bir sayıyı akılda tutmak gibi yoğun bir meşguliyet içindeyse, hisseden beyin bu fırsattan yararlanarak kişiye haz verecek olan seçimin hayata geçmesini sağlar.

 

WhatsApp ile Bilgi Alın!